Praktische cursus Operatieve Verloskunde

De eerste cursus Praktische Verloskunde: "Stuitligging en Schouderdystocie" (2003)
was en is nog steeds een groot succes. Niet alleen in Nederland maar ook in België
is het belang c.q. nut van de cursus gebleken. Op veler verzoek is er nu een vervolgcursus
gestart onder de titel “Operatieve Verloskunde”.
Anno 2017 beschouwen sommige gynaecologen de vaginale stuitbevalling, de forcipale
extractie en de versie en extractie van de tweede van een tweeling obsoleet.

Dit is ongelukkig omdat bij een juiste indicatie en in goed geoefende handen operatieve
vaginale verloskunde veilig en effectief is. Afname van die kunstverlossingen heeft geleid
tot minder onderwijs daarin en een toename van de sectio. Het zorgelijke van deze
ontwikkeling naar de sectio is dat de resultaten van die vaginale kunstverlossing vanzelf
slechter worden: een neerwaartse spiraal. Dit is ontoelaatbaar als die procedures deel
uitmaken van een opleiding die de beroepsgroep zelf onderschrijft.

Zo blijft de juiste en veilige toepassing van versie en extractie, en van de forceps
een wezenlijk onderdeel van de moderne verloskunde. De geschiedenis leert
dat de keuze tussen vacuümextractor en forceps mede door opinies en modetrends
werd bepaald.

Bekkenbodemproblematiek wordt wel toegeschreven aan baringstrauma; echter
de gegevens wijzen erop dat de lange termijn gevolgen van operatieve vaginale
baringen op incontinentia urinae et alvi complexer zijn dan aanvankelijk verondersteld
werd. De interpretatie van de beschikbare gegevens daarover is niet eensluidend.

Incontinentia alvi na totaalruptuur blijkt ten dele een gevolg van ondeskundig operatief herstel
door onvoldoende scholing en supervisie.

De stormachtige vlucht naar de sectio caesarea berust deels op verlies aan vakmanschap.
De aan de sectio inherente lange termijn risico’s voor moeder en kind blijken groter dan tot
voor kort vermoed, en worden onvoldoende bij de indicatiestelling en voorlichting betrokken.
Ook bij de uterusruptuur en placenta ac-/in-/percreta en massale bloedingen post-partum
moet de gynaecoloog weten wat te doen. Na een sectio is de kans op een laparatomie
(uterusextirpatie) verhoogd bij een volgende zwangerschap!

De vervolgcursus “Operatieve Verloskunde” beoogt theorie en praktijk diepgaand te behandelen,
speciaal door fantoomoefeningen onder begeleiding van ervaren trainers en het hechten van de
totaalruptuur op varkens-sfincters. Het zelf kunnen doen en oefenen levert uiteindelijk toch het
meeste rendement op, als het gaat om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen cq aan te
leren en later in je eigen ziekenhuis te kunnen reproduceren. Door de beroepsstandaard te blijven
onderbouwen kunnen mogelijk onterechte claims voorkomen worden.

Mede door deze inhoudelijke overdracht proberen we ertoe bij te dragen dat de jongere generatie
de verloskunde in al zijn facetten met voldoening kan blijven uitoefenen.

Sprekers en trainers

Dr. T. H. van den Akker, gynaecoloog, LUMC, Leiden
Mw dr. K. Boor, gynaecoloog, LUMC, Leiden
Prof. dr. H.W. Bruinse, voorheen gynaecoloog, UMC, Utrecht
Mw dr. M.Cohen de Lara - Timmerman, gynaecoloog, UMC, Utrecht
Mw D.Koppens, AIOS gynaecologie, MUMC, Maastricht
Dr. J. J. Duvekot, gynaecoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Mw W. Hermes, gynaecoloog, Haaglanden Medisch Centrum Westeinde, ´s-Gravenhage
Mw dr. S. ter Haar, gynaecoloog, Maxima Medisch Centrum, Eindhoven
Dr. C .A. Holleboom, gynaecoloog , Haaglanden Medisch Centrum Bronovo, ´s-Gravenhage
Dr. T. H. Huisman, gynaecoloog, Haga ziekenhuis ´s-Gravenhage
Dr. J. C. M. van Huisseling, voorheen gynaecoloog, Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Dr . J.P. de Leeuw, voorheen gynaecoloog, Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp
Mw. C.M. van Oirschot, gynaecoloog, Tweesteden ziekenhuis, Tilburg
Mw. dr. G.T.R. Manten, gynaecoloog, Isala kliniek, Zwolle
Mw B. Nolens-van der Horst, gynaecoloog, Canisius-Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen
Prof. dr. J. van Roosmalen, voorheen gynaecoloog, LUMC, Leiden
Mw K.J. Schweitzer, gynaecoloog, UMC, Utrecht
Mw. C.B. Vredevoogd, Haaglanden Medisch Centrum Westeinde, ´s-Gravenhage
Mw. dr.M. Weemhoff, gynaecoloog, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen
B.Wibbens, gynaecoloog, Amstelland Ziekenhuis, Amstelveen
J.A. Zandvoort, voorheen gynaecoloog Atrium ziekenhuis, Heerlen
J.A.W.M. van Zijl, gynaecoloog, Amphia ziekenhuis, Breda

Doelgroep:
A(N)IOS, gynaecologen, arts / aios IGT (Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde )

Organisatie:
B. Wibbens/ dr T.H.van den Akker dr. J.J. Duvekot / dr.T.H. van den Akker (dagvoorzitters) S. Boone, arts onderzoeker

Advies:
Dr.J.P.de Leeuw

Inschrijving

U kunt zich inschrijven door een e-mail (info@onderwijsrijnland.nl) te sturen of door het inschrijfformulier (of kopie hiervan) ingevuld te retourneren 30 dagen vóór de gewenste cursusdatum. Ook kunt U zich ook aanmelden via de website: www.onderwijsrijnland.nl. Om een actieve deelname aan de praktische training mogelijk te maken, is het aantal deelnemers beperkt.

Inschrijving geschiedt in de volgorde van binnenkomst van de cursusgelden. Gezien het beperkt aantal plaatsen zouden wij het ten zeerste op prijs stellen indien de ingeschreven kandidaten daadwerkelijk aanwezig zijn op de cursus. Bij verhindering kan een vervanger de plaats innemen.

Alle informatie kunt U ook vinden op de Website van de NVOG (www.nvog.nl > klik op de tab ’Professionals’ of ’Leden’ (bovenaan de homepage) > kies in het linkermenu de optie Nascholingsagenda en persoonlijk dossier’ > kies voor “Nascholingsagenda’. De kosten voor deelname bedragen voor A(N)IOS en tropenartsen i.o. en arts verloskunde i.o. € 270,- per persoon, voor gynaecologen en tropenartsen € 320,- per persoon. Dit is inclusief lunch, borrel, parkeerkaart, administratiekosten, klapper en nascholingscertificaat. Het aantal inschrijvingen is beperkt gelet op de persoonlijke begeleiding tijdens de praktijksessie.

De inschrijving voor de cursus is pas definitief bij ontvangst van het inschrijfgeld op bankrekeningnummer: NL03ABNA0813298946 ten name Stichting Onderwijs Verloskundige Vaardigheden, ABN-AMRO bank te Oegstgeest. Voor betalingen vanuit het buitenland kunt u de volgende extra gegevens gebruiken: BIC: ABNANL2A
Vergeet niet bij de betaling te vermelden voor welke deelnemer(s) er betaald wordt en voor welke cursus is ingeschreven! Na ontvangst van het cursusgeld, is uw aanmelding definitief en ontvangt U de bevestiging van inschrijving en wordt U het definitieve programma met routebeschrijving toegezonden.

Annulering/restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk binnen 30 dagen vóór de gewenste cursusdatum en bent U het gehele bedrag verschuldigd. Bij annulering wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten gerestitueerd.

Accreditatie:
De cursus is aanbevolen en geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (6 punten)

Informatie:
Bij eventuele vragen kunt U contact opnemen met B.Wibbens op telefoonnummer:06-39568717 of e-mail: info@onderwijsrijnland.nl

Locatie:
Thuiszorgorganisatie Activite, gelegen aan de achterzijde van het Alrijne Ziekenhuis Locatie Leiderdorp Simon Smitweg 1 2353 GA Leiderdorp tel. 071-5161415